AJANKOHTAISTA

MITÄ UUTTA?

 

Tervetuloa SKHL:n vuosikokoukseen 30.11.2019!

 

Klikkaa alta auki tapahtuman kutsukirje.

 

HUOM!
Hotelli on myyty loppuun ja tämän vuoksi varausta ei voi tehdä samaan hintaan kuin kutsussa aiemmin oli.
HUONEVARAUKSET TEHTÄVÄ VIIMEISTÄÄN 8.11.2019 klo 16 MENNESSÄ osoitteeseen skhl@shkl.fi

 

 

_____________________________________

 

Palkankorotukset

 

1.5.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 1,6%:n suuruisella korotuksella.

 

  • Korotuksesta voidaan 0,5% maksaa yrityskohtaisena eränä luottamusmiehen kanssa paikallisesti sopien.
  • Palkkatason kuvaajia korotetaan 1.5.2018 alkaen 1,6%
  • Vuorotyölisiä korotetaan 1.5.2018 1,6% 1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 1,7% suuruisella korotuksella.

 

  • Korotuksesta voidaan 0,5% maksaa yrityskohtaisena eränä luottamusmiehen kanssa paikallisesti sopien.
  • Palkkatason kuvaajia korotetaan 1.4.2019 alkaen 1,7%
  • Vuorotyölisiä korotetaan 1.4.2019 1,7%
  • Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.5.2018 alkaen 3,3%

 

Yrityskohtaiset erät

Erien tarkoituksena on tukea palkkapoliittisia tavoitteita, palkkauksen kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Työntekijöiden osaamisen ja työssä suoriutumisen tulee olla ohjaavana tekijänä korotusten jakamisessa.

 

Yrityskohtaiset erät käytetään ensisijaisesti työntekijöiden mahdollisten palkkaerojen tarkistuksiin ottaen huomioon työntekijän ammattitaito, erityisosaaminen, monipuolisuus ja kokemus.

 

Yrityskohtaisen erän jakamiseksi luottamusmiehelle annetaan riittävät ja tarpeelliset tiedot jaettavana olevasta erästä sekä selvitetään erän määräytymisperusteet ja suuruus.

 

Yrityskohtaisen erän suuruus lasketaan kuukausi- ja tuntipalkkaisten työntekijöiden peruskuukausi- ja tuntipalkoista siten kuin paikallisesti sovitaan.

 

Selvitys toteutuneesta jaosta annetaan luottamusmiehelle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa korotusajankohdasta.

 

Koeaika

Koeaika on jatkossa työsopimuslain mukainen. Se merkitsee että koeaika voi olla enintään 6 kuukautta. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa, jos työntekijä on ollut sen aikana työkyvyttömänä tai perhevapaalla vähintään 30 kalenteripäivää. Pidentämisestä on ilmoitettava työntekijälle ennen kuin koeaika päättyy.

Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet sopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

 

Lomaraha vapaana

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lomarahan pitämisestä palkallisena vapaana. Lomarahavapaan ajalta työntekijä ansaitsee vuosilomaa. Työntekijän sairastuessa lomarahavapaaseen noudatetaan vuosilomalain säädöksiä.

 

Aktiivimalli huomioon

Työehtosopimuksen 17§n mukaisessa tilapäisessä poissaolossa palkan maksamisen edellytyksenä muulle kuin yksinhuoltajalle on, että molemmat huoltajat ovat ansiotyössä eikä toisella huoltajalla ole ansiotyönsä ja työaikansa johdosta mahdollisuutta järjestää hoitoa tai itse hoitaa lasta. Nyt tällaiseen esteellisyyteen rinnastuu tilanne, jossa toinen huoltajista on estynyt osallistumasta lapsen hoitoon työttömyysturvalain mukaiseen ja työttömyysturvaetuuksien edellytyksenä olevaan työllistymistä edistävään palveluun tai vastaavaan toimenpiteeseen osallistumisen vuoksi.

 

PAM.FI

 

HUOLTOVIESTI

LIITY JÄSENEKSI

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Lähetetty

LUE LISÄÄ

 

- Etusivu

 

- SKHL

 

- Huoltoliikehaku

 

- Ajankohtaista

 

- Yhteys

 

TYKKÄÄ MEISTÄ FACEBOOKISSA!

SKHL